NABÓR DO PROJEKTU

Gmina Malbork zaprasza osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej z terenu Gminy Malbork do udziału w projekcie „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumski – aktywizacja społeczno – zawodowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy:

  • staże zawodowe wraz ze stypendium,
  • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium,
  • wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, ubezpieczenie zdrowotne uczestników.
  • wsparcie specjalistów: pracownika socjalnego, animatora pracy, psychologa, doradcy zawodowego, radcy prawnego oraz terapeuty.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się telefonicznie pod nr tel. (55) 267-02-58 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Solskiego 1, w godz. 7:00-15:00.

Załącznik