Szanowni Państwo!
Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

- 2.1.1 Zbudowanie lokalnej tożsamości mieszkańców – konkurs nr 18/2018:
http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/278-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-2-1-1-zbudowanie-lokalnej-tozsamosci-mieszkancow-konkurs-18-2018

- 2.1.2 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych - konkurs nr 19/2018
http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/279-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-2-1-2-wzmocnienie-potencjalu-organizacji-pozarzadowych-konkurs-19-2018

- 2.2.1 Stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne – konkurs nr 20/2018
http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/280-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-2-2-1-stworzenie-i-rozwoj-produktow-wykorzystujacych-zasoby-lokalne-konkurs-20-2018

- 1.2.1    Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – konkurs nr 21/2018
http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/281-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-1-2-1-powstanie-inkubatorow-przetworstwa-lokalnego-konkurs-21-2018

- 1.2.2 Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne – konkurs nr 22/2018
http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/282-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-1-2-2-rozwoj-firm-ukierunkowany-na-regionalne-produkty-turystyczne-konkurs-22-2018

- 1.2.4 Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs nr 23/2018
http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/283-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-1-2-4-rozwoj-firm-wspierajacych-gospodarczy-rozwoj-regionu-konkurs-23-2018

- 1.2.3 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs nr 24/2018
http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/284-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-1-2-3-stworzenie-przedsiebiorstw-wspierajacych-gospodarczy-rozwoj-regionu-konkurs-24-2018


Przypominamy także o zapisach na szkolenia organizowane w MAJU 2018 przez Żuławską Lokalną Grupę Działania dotyczące pisania wniosków i biznesplanu w celu uzyskania dofinansowań w ramach PROW 2014-2020.

Pozdrawiam

Specjalista ds. projektów
Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania
ul. Plac Wolności 22
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (55) 272-04-06/ 502-864-823