Uwaga!

 Mieszkańcy Gminy Malbork

 

W przypadku awarii elektrowni atomowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne będzie podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Tabletki takie będą bezpłatnie wydawane mieszkańcom gminy poprzez sołtysów (Pielica u sołtysa Lasowic Wielkich).

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego i zapobiegając jego wchłanianiu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb (radio, telewizja, komunikaty głosowe) o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie innych niż podane dawek może zaszkodzić zdrowiu.

·         Dorośli do 60 r. ż. I dzieci powyżej 12r. ż. – 2 tabletki

·         Dzieci od 3 do 12 r. ż. – 1 tabletka

·         Dzieci od 1 miesiąca do 3r. ż. – ½ tabletki

·         Noworodki- ¼ tabletki

·         Kobiety w ciąży i karmiące piersią- 2 tabletki

 

Wraz z tabletkami wydawane będą ulotki zawierające informacje o dawkowaniu i profilaktyce jodowej.

Wszelkie informacje pod linkiem:

https://powiat.malbork.pl/strona/dystrybucja-jodku-potasu