BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 - ETAP PLANISTYCZNY


W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.
Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ - https://www.interankiety.pl/f/J09RdeWA

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 28.10.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, adres: ul. Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański.