Szanowni Państwo!
Zapraszamy do konsultacji społecznych nad zmianami w Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Proponowane przez nas zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Formularz uwag oraz więcej informacji na stronie
https://zulawskalgd.pl/prow/konsultacje-spoleczne-nad-zmiana-strategii-rlks-listopad-2023