Informujemy o przerwie w dostawie wody: AWARIA ZASILANIA NA SUW w ZĄBROWIE – BRAK WODY NA CAŁYM OBSZARZE DZIAŁANIA CWŻ.

Szczegóły dotyczące awarii/planowanej przerwy w dostawie wody można znaleźć pod następującym linkiem: https://cwz.pomorskie.pl/awaria-zasilania-na-suw-w-zabrowie-brak-wody-na-calym-obszarze-dzialania-cwz/